Ian er senior advisor i Realize. Han har tidligere været ansat i Aarhus Kommunes Socialforvaltning og senest i Rambøll Management Consulting i en stilling som market manager på det sociale område. Ian er vellidt og anerkendt i ministerier, styrelser, kommuner og organisationer som en særdeles kompetent konsulent og rådgiver i evaluering, metode-, koncept- og modeludvikling for sociale indsatser samt arbejdet med implementering og forandringer i praksis. Han har forestået banebrydende udviklingsarbejder og har skabt gode modeller for resultatdokumentation og udvikling af datainformeret praksis. Udviklingsarbejdet forener et styringsbehov i organisationer med meningsgivende praksis for fagprofessionelle i deres arbejde med forbedring af indsatser og praksis – til gavn for borgerne. Ligeledes arbejder Ian med udvikling og kapacitetsopbygning af organisationer, opkvalificering af medarbejdere og design og modning af metoder og indsatser.

Ian er en særdeles dygtig proceskonsulent. Han arbejder med medarbejdere og interessenter på en sådan måde, så der skabes involvering og forankring til gavn for både design af modeller, indsatser og af muligheden for at skabe bæredygtige løsninger, der anvendes i praksis, fordi de giver mening for de involverede parter.

Sektorekspertise

  • Socialområdet
  • Integrationsområdet
  • Ekstremismeområdet
  • NGO’er