Johanne er partner i Realize og har 15 års erfaring som rådgiver til den offentlige sektor. Hun er anerkendt for hendes stærke evner som projektleder for komplekse nationale og internationale analyseopgaver. Her kombinerer Johanne eksemplariske analytiske kompetencer med stærk projektledelse og god metodeforståelse, for at sikre fokuserede, konkrete og høj-anvendelige analyser.

Johanne er specialiseret i uddannelsessektoren, som hun i alle årene har arbejdet intenst med i analyse- og udviklingsprojekter, ligesom hun tidligere har været ansat i Københavns Kommunes Børn- og Ungeforvaltning.

Fra 2015-2018 var Johanne i Rambøll ansvarlig for virksomhedens store opgaveportefølje for Undervisningsministeriets udviklings- og forsøgsprojekter. I den forbindelse har hun udviklet omfattende viden om, og stærke kompetencer indenfor, facilitering af udviklingsprocesser på uddannelsesinstitutioner. Johanne har i tæt samarbejde med frontpersonalet systematisk understøttet alle dele af udviklingsprocessen, fra udvikling af vidensbaserede og virkningsfulde metoder, over afprøvning, til implementering og evaluering. Johanne har i den forbindelse udviklet stærke procesfaciliteringskompetencer, hvor fokus er på at inddrage de fagprofessionelles omfattende eksisterende viden i de løbende forbedringer.

Endeligt har Johanne en del erfaring med udvikling af inspirationsmaterialer, hvilket inkluderer at supervisere systematisk vidensproduktion, samt at understøtte, at den producerede viden præsenteres på en overskuelig og anvendelsesorienteret måde fx gennem redskaber, foldere, videoer mv. (remediering af viden).

Sektorekspertise

  • Hele uddannelseskæden (folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, efter- og videreuddannelse) 
  • It-understøttelse af læringsprocesser