Vores mission

I Realize er vi et hold af erfarne, dygtige og nysgerrige konsulenter, som vil gøre den offentlige sektor endnu bedre. Vi arbejder hver dag på at udvikle velfærdsområderne – sammen med og til gavn for den politiske ledelse, topledelse, faglige ledere, fagprofessionelle og ikke mindst borgerne. Vi gør det ved at skabe skræddersyede løsninger, der bygger på erkendelser og den bedste viden fra borger, praksis og forskning, og som understøtter bæredygtige og langtidsholdbare forandringer i alle led i styrings- og værdikæden – og på tværs af uddannelses- social- integrations- beskæftigelse- og sundhedsområderne.

Kort sagt: I Realize er vi overbevist om, at vi kan forløse et stort potentiale i den offentlige sektor ved af finde en ny balance mellem ledelsesmæssig styring og professionel faglighed, hvor der gives endnu mere plads til meningsfuld ledelse, faglighed og kerneopgaven. Det vil sige styring med retning og faglighed med ansvar. Vi mener det kræver intelligent ledelse og styring samtidig med, at de fagprofessionelle udøver en endnu mere vidensinformeret, systematisk og lærende refleksiv praksis.

De bærende pricipper i vores rådgivning

Vi har fem bærende principper i vores rådgivning. De fem principper sikrer, at vi bidrager til at skabe bæredygtige forandringer sammen med og til gavn for ledere, medarbejdere og borgere på velfærdsområderne:

  • Vi har dybdegående sektorekspertise
  • Vi står på de bedste og nyeste metoder
  • Vi rådgiver altid med kunden i centrum
  • Vi arbejder altid med en forståelse for kontekst og omgivelser
  • Vi laver løsninger der er anvendelige og implementerbare

Vi har dybdegående sektorekspertise

I Realize har vi et erfarent team af konsulenter, som brænder for uddannelsesområdet, socialområdet, integrationsområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet. Vi har gennem mange års erfaring og specialisering opbygget en dybdegående indsigt i og erfaring med de centrale velfærdsområder. Vores indsigt sikrer, at vi kan tilrettelægge meningsfuld, systematisk og værdiskabende rådgivning med en dyb forståelse for målgrupper, indsatser, services, organisering, strategi og interessenter på områderne. Samtidig vil vores rådgivning udspille sig i et fagligt kvalificeret samspil med ledere og fagprofessionelle i ministerier, styrelser, kommuner og organisationer om udvikling, implementering og udbredelse af indsatser, services, strategier og meningsfulde styringsmodeller.

Vi står på de bedste og nyeste metoder

I Realize er vi nysgerrige, videbegærlige, systematiske og metodiske stærke. Derfor er vores rådgivning altid baseret på de bedste tilgange og metoder inden for design af services, evaluering, implementering og styring. Vi har et skarpt blik for at finde ud af, hvad vores kunder behov er, og vi søger konstant den nyeste viden, som vi omsætter til konkrete tilgange, metoder og værktøjer. Vi tager rundt i verden på studieture, konferencer og kurser, læser international litteratur og netværker med førende forskere og praktikere. Og vi bringer verden til Danmark ved at bringe eksperter til konferencer og læringsmøder.

Vi arbejder altid med en forståelse for kontekst og omgivelser

I Realize arbejder vi ud fra en erkendelse af at offentlige organisationer har forskellig kapacitet, modenhed, erfaringer og kontekstuelle betingelser. Og vi ved, at strategier, udviklingsinitiativer og store forandringsprojekter er dømt til at gå galt uden en dyb forståelse af organisation, ledelse og mennesker. I Realize er forskellighed ikke en udfordring, men en mulighed der skal gribes, og derfor ønsker vi at skabe forandringer med blik for organisationers strategier, værdier, kultur og kompetencer.