Vores mission

Vi er overbevist om, at vi kan forløse et stort potentiale i den offentlige sektor ved af finde en bedre balance mellem ledelsesmæssig styring og professionel faglighed, hvor der gives plads til meningsfuld ledelse og til stærk faglighed. Vi kalder det styring med retning og faglighed med ansvar. Vi mener, at det kræver intelligent ledelse og retningsangivende styring, ligesom det kræver en systematisk, refleksiv og lærende praksis.

De bærende principper i vores rådgivning

Vi har fem bærende principper i vores rådgivning. De fem principper sikrer, at vi bidrager til at skabe bæredygtige forandringer sammen med og til gavn for ledere, medarbejdere og borgere på velfærdsområderne:

  • Vi har dybdegående sektorekspertise indenfor udvalgte områder
  • Vi står på meningsfulde metoder og modeller, som et solid konsulentfagligt afsæt
  • Vi har fokus på at forstå og bringe vores samarbejdspartneres faglighed i spil
  • Vi arbejder med en forståelse for den organisatoriske kontekst og for menneskene i den
  • Vi fokuserer på, at løsninger skal være meningsfulde, anvendelige og mulige at implementere

Vi har dybdegående sektorekspertise indenfor udvalgte områder

Vi har dyb sektorekspertise indenfor uddannelsesområdet, socialområdet, integrationsområdet og beskæftigelsesområdet. Vi har gennem mange års erfaring og specialisering opbygget en dybdegående indsigt i og erfaring med de centrale velfærdsområder. Vores indsigt sikrer, at vi kan tilrettelægge meningsfuld, systematisk og værdiskabende rådgivning med en dyb forståelse for målgrupper, indsatser, services, organisering, strategi og interessenter på områderne. Samtidig vil vores rådgivning udspille sig i et fagligt kvalificeret samspil med ledere og fagprofessionelle i ministerier, styrelser, kommuner og organisationer om udvikling, implementering og udbredelse af indsatser, services, strategier og meningsfulde styringsmodeller.

Vi står på meningsfulde metoder og modeller, som et solid konsulentfagligt afsæt

Vi er nysgerrige, systematiske og metodisk stærke. Derfor er vores rådgivning altid baseret på de bedste tilgange og metoder inden for design af services, evaluering, implementering og styring. Vi har et skarpt blik for at finde ud af, hvad vores kunder behov er, og vi søger konstant den nyeste viden, som vi omsætter til konkrete tilgange, metoder og værktøjer. Vi tager rundt i verden på studieture, konferencer og kurser, læser international litteratur og netværker med førende forskere og praktikere. Og vi bringer verden til Danmark ved at bringe eksperter til konferencer og læringsmøder.

Vi arbejder med en forståelse for den organisatoriske kontekst og for menneskene i den

I Realize arbejder vi ud fra en erkendelse af at offentlige organisationer har forskellig kapacitet, modenhed, erfaringer og kontekstuelle betingelser. Og vi ved, at strategier, udviklingsinitiativer og store forandringsprojekter er dømt til at gå galt uden en dyb forståelse af organisation, ledelse og mennesker. I Realize er forskellighed ikke en udfordring, men en mulighed der skal gribes, og derfor ønsker vi at skabe forandringer med blik for organisationers strategier, værdier, kultur og kompetencer.