Realize er på SKI rammeaftalen (Statens og Kommunernes Indkøbsaftale) for konsulentydelser. Vi er med i Pluss-konsortiet sammen med Pluss Leadership, UC Syd, Syddansk Universitet, Oxford Research og Gallup Kantar. Rammeaftalen hedder SKI-aftale nr. 17.11, og det betyder, at kunder kan købe ydelser og rådgivning hos os såkaldt direkte tildeling. Det vil sige uden at skulle udbyde opgaven i udbud. SKIs rammeaftaleudbud har fungeret som konkurrenceudsættelse efter EU’s udbudsregler. Offentlige kunder kan altså købe os direkte og samtidig overholde udbudsreglerne. 

Vi er på tre delaftaler: 

Delaftale 1: Strategi- og organisationsudvikling

  • Strategianalyse, strategiudvikling, stratetegiimplementering
  • Organisationsanalyse og organisationsudvikling
  • Udarbejdelse af Governance -model

Delaftale 3: Analyser/evalueringer

  • Udarbejdelse af surveys
  • Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse
  • Evaluering af policy, programmer og projekter, herunder af implementering og effekter

Delaftale 5: HR-ydelser

  • Leder- og medarbejderudvikling
  • Kultur- og adfærdsudvikling
  • Personalepolitik