Det seneste årti har vi været vidner til store fremskridt i udviklingen af lovende praksis på de centrale velfærdsområder. Nye læringsmodeller vinder indpas på uddannelsesområdet, metoder med god effekt spreder sig på misbrugs- og psykiatriområdet, gode helhedsorienterede og tværfaglige samarbejdsmodeller udbredes på integrationsområdet. Men processen fra at ny lovende praksis udbredes, til at organisationer implementerer og anvender dem, kan vare årtier. Implementering af forandringer er en stor og vedvarende udfordring for ledere og fagprofessionelle i den offentlige sektor.

I Realize mener vi, at en aktiv implementeringstilgang er nødvendig for at støtte implementering af ny lovende praksis. Vi mener, det er nødvendigt at ændre den måde man tænker og forstår implementering, for at vi kan skabe reelle forandringer. Vi skal væk fra implementering gennem passiv vidensudbredelse til implementering gennem aktiv kapacitetsopbygning, hvor der er fokus på organisation, ledelse, mennesker og kompetencer.

Realize tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for implementering og kapacitetsopbygning:

  • Rådgivning om design af implementering af lovende praksis, organisationsændringer og forandringsinitiativer
  • Behovs- og parathedsanalyser, hvor ledelse, medarbejdere og borgere involveres
  • Uddannelse og coaching af ledere og supervision og lederudviklingsforløb
  • Rådgivning om design og planlægning af udbredelses- og opskaleringsprocesser
  • Rådgivning og sparring i brug af viden og data i implementeringsprocesser, herunder opbygning af evaluerings- og dokumentationskapacitet som omdrejningspunkt for en refleksiv og lærende organisation og praksis

Vores ydelser

Vi vil gøre de offentlige velfærdsydelser bedre, så de styrker borgernes ressourcer og sikrer dem høj kvalitet. I Realize gør vi det gennem erkendelser og forandringer. Vi tror på, at vi kan forløse et stort potentiale ved en endnu bedre udnyttelse af viden, ledelse, styring og faglighed som en ressource.