Et aktivt vidensproducerende konsulenthus

I Realize holder vi os ikke bare ajour med den nyeste nationale og internationale forskning inden for servicedesign, implementering, ledelse og styringsmodeller mv. Vi opbygger også selv ny viden, som kan komme vores kunder og velfærdsområderne til gavn. Vi har en klar ambition om at være Danmarks førende til at bygge bro mellem forsknings- og praksisindsigt og hverdagens udfordringer for ledelse og fagprofessionelle i praksis. Vi vil ikke blot producere viden, men flytte velfærdsområderne fagligt. 

Vores artikler og bøger

Bøger

 • Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring, 2017, Nicolaj Ejler, DJØF Forlaget – Anmeldelser
 • Managing the Knowledge-Intensive Firm, 2017, Nicolaj Ejler, Flemming Poulfelt and Fiona Czerniawska, Routledge
 • Boligsociale indsatser og huslejestøtte, 2014, Ian Kirkedal Nielsen mv., SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Uden for kategori, Nicolaj Ejler og Flemming Poulfelt, 2009, Børsens Forlag
 • Når måling giver mening, Nicolaj Ejler m.fl., 2009, DJØF-Forlaget
 • Arbejdets nye ansigter, Nicolaj Ejler, Christian Bason og Agi Csonka, 2003, Børsens Forlag

Artikler

 • Nicolaj Ejler, Tilbage til kerneopgaven, styring skal understøtte fagligheden, ikke overstyre den, i: Jens Linder (red.): New Public Management i Danmark, Dafolo, 2018
 • Nicolaj Ejler, Kendt konsulent efter tyve års fokus på styring: Tid til fokus på faglighed, DenOffentlige.dk 10.10.2017
 • Nicolaj Ejler, Steffen Bohni and Maryanne Schretzmann, 2017, i Cyber Society, Big Data, and Evaluation, Transaction Publishers
 • Nicolaj Ejler, Performance Management – Værdiskabelse i den offentlige sektor med fokus på effekter og effektiv ressourceallokering, 2011, i Offentlig Ledelse, Børsen
 • Nicolaj Ejler, Når måling giver mening – Resultatbaseret styring som nyt styringsalternativ, Nicolaj Ejler og Cathrine Lindberg Bak, 2011, i Velfærd med et menneskeligt ansigt af Jens Jonas Steen og Malthe Munkøe (red.), Frydenlund
 • Nicolaj Ejler, Lederskabets essens – når offentlig ledelse, styring og strategi er succesfuldt integreret, 2010, i Økonomistyring og Informatik, årg. 26, nr. 3
 • Nicolaj Ejler, Effektmåling, 2006, Integrationsministeriet
 • Nicolaj Ejler, Improving performance? Exploring the Complementarities between performance management and evaluation, Nicolaj Ejler and Steffen Bohni, 2007, i Evaluation, vol. 14, no. 2
 • Nicolaj Ejler, Improving performance through evaluation? 2006, Paper European Evaluation Society
 • Nicolaj Ejler, How evaluation can contribute to improvement of practice in teaching, social work, etc. The case of a Danish ICT programme, 2006, Paper European Evaluation Society
 • Nicolaj Ejler, Ta’ Teten – en værktøjskasse for det rummelige arbejdsmarked, 1998, LO
 • Ian Kirkedal Nielsen, Effektstyring i Socialforvaltningen i Aarhus Kommune, Børsens Ledelseshåndbøger, 2012
 • Ian Kirkedal Nielsen, Vi skal vide, om brugerne får det bedre, Altinget, Social forebyggelse, 2012
 • Ian Kirkedal Nielsen, Glade brugere, Jysk Socialforsknings- og evalueringssamarbejde, 2009
 • Ian Kirkedal Nielsen, Vi skal vide, om vores indsats bidrager til, at brugerne får det bedre, Servicestyrelsen, God Social Praksis, 2009

Har du en god ide?

I Realize brænder vi for at være på forkant og for at udvikle velfærdsområderne. Vores udgangspunkt er altid de konkrete udfordringer ledere og fagprofessionelle oplever, så vi kan producere viden, der skaber indsigt, holdning, handling og udvikling netop, der hvor ledere og fagprofessionelle oplever et behov.
Vi er løbende engageret i forsknings- og vidensproducerende projekter, hvor vi samarbejder med kunder, samarbejdspartnere eller eksperter om at skabe indsigt i aktuelle problemstillinger på velfærdsområderne. Har du ideen til et projekt, en bog, en artikel eller andet, er du meget velkommen til at kontakte partner Nicolaj Ejler på mail: ne@rlz.dk.