Al styring i den offentlige sektor er indført med intentionen om at nå noget bedre. Og i mange henseender er god strategisk styring med til at sikre, at offentlige organisationer er effektive og leverer resultater til gavn for borgerne. Blandt politikere, ledere og fagprofessionelle oplever vi imidlertid en stigende frustration over den måde, hvorpå styring i den offentlige sektor har udviklet sig. Politikere og ledere forsøger at styre, men de oplever, at de ikke til fulde opnår det, de ønsker. De fagprofessionelle klager over, at de overstyres og at deres faglighed trædes under fode.  

I Realize tror vi på, at styring skal understøtte fagligheden og styrke kerneopgaven på velfærdsområderne. Vi tror på, at det er muligt at forløse et potentiale i den offentlige sektor ved at finde en ny balance mellem ledelsesmæssig styring og professionel faglighed. Derfor rådgiver Realize ledere i ministerier, styrelser og kommuner med at udvikle og implementere effektive modeller for styring, hvor der gives endnu mere plads til meningsfuld styring samtidig med, at der udøves en videns- og datainformeret faglighed, når medarbejderne løser kerneopgaverne.

Realize tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for styringsmodeller

  • Udvikling af modeller for meningsfuld procesregulering og dokumentation
  • Udvikling og etablering af monitorerings- og evalueringssystemer
  • Udvikling af koncepter for mål, resultat- og effektplaner
  • Datadreven refleksionskultur

Vores ydelser

Vi vil gøre de offentlige velfærdsydelser bedre, så de styrker borgernes ressourcer og sikrer dem høj kvalitet. I Realize gør vi det gennem erkendelser og forandringer. Vi tror på, at vi kan forløse et stort potentiale ved en endnu bedre udnyttelse af viden, ledelse, styring og faglighed som en ressource.