Når vi har valgt, at kalde vores firma ”Realize”, er det blandt andet på grund af den dobbelte betydning, der ligger i ordet. Ordet betyder både at erkende og at udføre. Og det er netop dét, vi gør ved hjælp af brugerdreven innovation. Vi bruger antropologiske metoder til at indsamle data om brugerne, og tilegner os dyb viden om det emne, vi arbejder med. Vi bruger den indsamlede viden og de nye erkendelser til at udvikle løsninger, der præcist adresserer brugernes behov.

I Realize tror vi på, at hvis den offentlige sektor designer og implementerer nye services og ydelser succesfuldt, får man en bedre kvalitet. Og vi mener, at løsningen på dette er mere involverende og eksperimenterede processer og metoder, hvor omdrejningspunktet er borgeren, interaktionen mellem fagligheder og det sammenhængende hele forløb. Og det er med afsæt i det, at vi rådgiver og hjælper ministerier, styrelser og kommuner i at udvikle og organisere alle dele af deres services for at forbedre kvaliteten og samtidigt styrke samspillet mellem ledelse, fagprofessionelle og borger.

Realize tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for brugerdreven innovation:

  • Kvalitative undersøgelser og brugerrejser
  • Antropologiske observationer og feltstudier
  • Strategisk rådgivning og hjælp til at opbygge intern organisatorisk kapacitet til at gennemføre interne servicedesign udviklingsprocesser
  • Facilitering af behovsdrevne eksplorative udviklingsprocesser, hvor ledelse, fagprofessionelle og borgere er en integreret del af udviklingsprocessen
  • Gennemførelse af vidensbaserede processer med modning af eksisterende metoder, indsatser, ydelser og services
  • Facilitering af servicedesign-processer, blandt andet, use-ability-testing, in-situ-simulation, sketching m.v.Udarbejdelse af indsatsmodeller, metodemanualer, implementeringsguides, praksisrettede værktøjer og redskaber m.v.

Vores ydelser

Vi vil gøre de offentlige velfærdsydelser bedre, så de styrker borgernes ressourcer og sikrer dem høj kvalitet. I Realize gør vi det gennem erkendelser og forandringer. Vi tror på, at vi kan forløse et stort potentiale ved en endnu bedre udnyttelse af viden, ledelse, styring og faglighed som en ressource.