Ledere og medarbejdere i offentlige organisationer skal eksekvere strategier og opnå strategiske målsætninger. Det er ikke let, når mål og indsatser er komplekse, og realiseringen sker i komplekse organisatoriske kontekster og stramme budgetter.

Realize rådgiver offentlige organisationer om at udvikle strategi og strategiske målsætninger. Vi har særligt fokus på, hvordan strategien eksekveres, hvordan der skabes mening i hele organisationen og ud i de organisationer, der også skal udmønte strategien. En strategi, der ikke er meningsfuld og ikke fører til ændret adfærd blandt frontpersonalet, er jo bare et stykke papir uden virkning. I Realize understøtter vi eksekvering ved at identificere, hvordan der skabes mening blandt medarbejdere, der opbygning af kapacitet til at eksekvere, udvikle handlingsplaner for alle ledelsesniveauer og redskaber for medarbejderne.

I Realize har vi en særlig position som de, der både arbejder med topledere i ministerier og kommuner og med faglige ledere og fagprofessionelle. Vi forstår begge gruppers behov for styring og understøttelse. Og vi finder derfor de gode løsninger, der indfrier behov på alle niveauer.

Realize tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for strategiudvikling:

  • Udvikling og design af strategiske og meningsfulde effektmål for organisationens indsatser
  • Rådgivning om og understøttelse af eksekvering af strategi og opnåelse af strategiske målsætninger
  • Udvikling og design af strategimodeller og forretningsstrategi
  • Udvikling og design af forandringsteorier og forandringsmodeller for organisationens indsatser
  • Udvikling af vidensbaserede beslutningsgrundlag for udmøntning af organisationens strategi

Vores ydelser

Vi vil gøre de offentlige velfærdsydelser bedre, så de styrker borgernes ressourcer og sikrer dem høj kvalitet. I Realize gør vi det gennem erkendelser og forandringer. Vi tror på, at vi kan forløse et stort potentiale ved en endnu bedre udnyttelse af viden, ledelse, styring og faglighed som en ressource.