Vi investerer som samfund mange milliarder i både at udvikle og udføre velfærdsydelser. Derfor går det ikke, at politikere, ledere og fagprofessionelle skal træffe beslutninger ud fra, hvad de tror, der er bedst. De skal træffe beslutninger ud fra viden om, hvad der virker bedst i forhold til den borger, de skal hjælpe.

De offentligt ansatte skal derfor nemt kunne få adgang til den aktuelt bedste viden. Og så skal den være tilgængelig i en form, der gør det nemt for de ansatte at anvende og forankre den i deres arbejde.

I Realize hjælper vi ledere, medarbejdere og fagprofessionelle med at få fingrene i den aktuelt bedste viden. Det gør vi blandt andet ved hjælp af analyser og formidling af viden. Vi gør det også ved, at vi selv gennemfører evalueringer. – Eller når vi oplærer fagprofessionelle i at indsamle egen data og systematisk forholde sig til egen praksis i et kollegialt arbejdsfællesskab..

Realize tilbyder blandt andet følgende ydelser inden for analyse, viden og evaluering:

  • Kvantitative og kvalitative analyser
  • Udarbejdelse af videnspakker
  • Opbygning af kapacitet til at udvikle en refleksiv og datadrevet praksis
  • Gennemførelse af evalueringer – herunder effektevalueringer og virkningsevalueringer
  • Brugerevalueringer og borgerrejseevalueringer

Vores ydelser

Vi vil gøre de offentlige velfærdsydelser bedre, så de styrker borgernes ressourcer og sikrer dem høj kvalitet. I Realize gør vi det gennem erkendelser og forandringer. Vi tror på, at vi kan forløse et stort potentiale ved en endnu bedre udnyttelse af viden, ledelse, styring og faglighed som en ressource.