Nicolaj er partner i Realize. Han er en markant profil indenfor offentlig sektor udvikling på velfærdsområderne, hvor han har præget evaluering, rådgivning og kapacitetsudvikling i 25 år. I 20 år har han været konsulent og direktør for Rambølls Public Policy division før han i 2017 etablerede sit eget firma. Nicolaj har rådgivet ministerier, styrelser, kommuner, institutioner og organisationer. Han er en af landets mest erfarne og markante evaluatorer, idet han har gennemført mere end 200 evalueringer. Han har udviklet banebrydende metodiske tilgange til evaluering og analyse, monitorering og brug af data til strategisk og operationelt brug, resultatbaseret styring og forandringsteori.

De seneste fire år har Nicolaj præget udviklingen og skabt øget anerkendelse af metoder til datadreven refleksionskultur, kapacitetsopbygning af organisationer og faglig ledelse. Han skrev sidste år bogen ”Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring”, der har givet massiv positiv omtale. Gennem foredrag og undervisning har Nicolaj – med afsæt i bogen – påvirket debatten om, hvordan vi får bedre styring, der meningsfuldt understøtter fagprofessionelles faglighed. Det har skabt massiv anerkendelse – også i fagprofessionerne – om nødvendigheden af at udvikle professionsfaglighederne.

Sektorekspertise

  • Uddannelsesområdet
  • Integrationsområdet
  • Socialområdet
  • Beskæftigelsesområdet