Therese er partner i Realize. Hun er en anerkendt konsulent i styrelser, kommuner og NGO’er for sin stærke evne til at forstå samarbejdspartneres behov, bringe deres faglighed i spil på bedst mulig vis og understøtte, at nye indsatser og organisatoriske tiltag forankres meningsfuldt og bæredygtigt. Hun har dyb indsigt i social- og integrationsområdet med fokus på indsatsudvikling og implementering gennem organisatorisk kapacitetsopbygning.

Therese har bistået en lang række organisationer i implementerings- og forandringsprocesser, der spænder over strategiudvikling og omsætning i praksis, datainformeret refleksion og læring, indsatsudvikling og organisatorisk kapacitetsopbygning. Therese er en erfaren procesplanlægger og facilitator med blik for de forskellige nuancer, aktører og dagsordener – og har fokus på både processuelt og substantielt at håndtere det konstruktivt til at sikre bedst mulig kvalitet i løsninger og i samarbejdet.

Sektorekspertise

  • Socialområdet
  • Integrationsområdet
  • Uddannelsesområdet
  • NGO’er