Therese er senior advisor i Realize. Hun har tidligere været ansat i Socialstyrelsen og i Rambøll Management Consulting som market manager. Therese er en særdeles anerkendt konsulent i styrelser og kommuner for sin høje faglighed og stærke evne til at forstå sine kunders behov og gennemskue kompleksiteten i løsninger. Hun har dyb indsigt i socialområdet for udsatte voksne og familier med fokus på udvikling og implementering af virkningsfulde indsatser gennem organisatorisk kapacitetsopbygning.

 Therese har forestået en lang række metodeudviklings-, evaluerings- og implementeringsprojekter, både med fokus på modning af socialfaglige indsatser og på design af organisatorisk understøttende modeller for at sikre forankring i praksis. Derudover har Therese stået i spidsen for flere forsknings- og praksiskortlægninger som et led i at fremme vidensbaseringen af indsatser på socialområdet.

Therese har solid erfaring med gennemførelse af udviklings- og implementeringsprocesser i komplekse projekter i forskellige organisatoriske kontekster og med mange interessenter. Hun er en erfaren procesplanlægger og facilitator med blik for de forskellige nuancer, aktører og dagsordener – og formår både processuelt og substantielt at håndtere dette konstruktivt til bedre kvalitet i løsning af opgaven.

Sektorekspertise

  • Socialområdet
  • Integrationsområdet
  • NGO’er