I Realize har vi indgået et tre årigt samarbejde med RED Safehouse om praksisudvikling. Vi skal arbejde med forandringsledelse, kapacitetsudvikling af praksis og organisationen, undervisning og opkvalificering af ledelse og medarbejdere og praksisnær implementeringsstøtte til en gradvis udvikling og implementering af en datainformeret refleksiv praksis, hvor viden og data bringes ind læringsrum, der understøtter løbende forbedringer og kvalitetsudvikling af indsatsen, til gavn for de unge.

RED Safehouse har en klar ambition om at udvikle egen praksis til nye højder – fra det høje faglige niveau, organisationen allerede i dag er kendetegnet ved. Det skal ske ved at styrke de faglige tilgange i organisationen såsom empowerment, recovery og mentalisering, ligesom RED Safehouse allerede har en stor vidensbase og mange forskellige data, som ledelse og medarbejdere ønsker bringe endnu mere aktivt i spil i organisationens kontinuerte faglige udvikling.  Det skal sikre, at viden og data bruges til en mere systematisk refleksion over praksis og sammenhængen mellem praksis og de resultater, der skabes for de unge i deres udvikling frem mod at opnå øget agens i eget liv.

Vi glæder og meget til at igangsætte dette spændende arbejde med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i RED Safehouse.

You might also like