Sidste år skrev Nicolaj Ejler bogen; ”Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring”, der har givet massiv positiv omtale. Gennem foredrag og undervisning har Nicolaj – med afsæt i bogen – påvirket debatten om, hvordan vi får bedre styring, der meningsfuldt understøtter fagprofessionelles faglighed. Det har skabt stor anerkendelse – også i fagprofessionerne – om nødvendigheden af at udvikle professionsfaglighederne.

Omtale af bogen ”Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring”

”Offentlig styring har mange rationaler. Når det gælder professionelt arbejde, bør styring understøtte kerneopgaven; hverken indsnøre den i regler eller lade den uberørt. Ejler aftegner udviklingen, analyserer tendenser de seneste årtier og inviterer de fagprofessionelle tilbage som nøglefigurer i en kvalitetsdiskussion set fra et samfundsperspektiv. Politikere og embedsmænd kan ikke regulere og styre kerneopgaven, selvom de prøver. Men betingelsen for en styrket fagprofessionel myndighed er ikke alene bureaukratisk mådehold, men også et styrket ansvar blandt fagprofessionelle. Ejler har skrevet en interessant og perspektivrig bog, der for mange vil være god at være uenig med, men for de fleste god at tænke nærmere over.”

 – Stefan Hermann, rektor Professionshøjskolen Metropol

”Nicolaj Ejler giver med denne bog et kvalificeret bud på, hvordan den offentlige sektor kan revitaliseres ved at sætte kerneopgaverne i fokus. Bogen bidrager til en forståelse af krydsfeltet mellem central styring og decentral autonomi, og ikke mindst hvordan de fagprofessionelle bør indtænkes i at sætte en ny dagsorden i den offentlige sektor. Bogen kan være udgangspunkt for at sætte en ny fælles dagsorden på tværs i den offentlige sektor.”

 – Morten Kristensen, dagtilbudsleder Børneby Øst, Herning

”Nicolaj Ejler giver et meget kvalificeret indlæg i den aktuelle styringsdebat med sin nuancerede analyse af, hvordan vi har fået for meget styring. Han uddeler velplaceret kritik til alle parter, og han viser, hvilket ansvar både politikere, embedsmænd og fagprofessionelle må tage på sig for at skabe en ny balance, der giver meget mere plads til kerneopgaven og samtidig bevarer en vis nødvendig styring.”

 – Karin Ingemann, leder af Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

”En indsigtsfuld og begavet bog om nogle af de centrale udfordringer, som den offentlige sektor står midt i. Nicolaj Ejler har meget på hjertet og kommer omkring alle de centrale aktører med velmente puf og krav om en ny tilgang til styring og ledelse i den offentlige sektor. Bogen kredser om en ny samskabende vej mellem New Public Management på den ene side og professionsregimet på den anden side. En vej belagt med en datadreven refleksionskultur og involvering af alle parter. Bogen har en god vekselvirkning mellem brede debatter og konkrete modeller, der gør, at den både kan bruges som debatbog, som indføring i de centrale begreber og aktører og som en konkret løsningsorienteret anvisning på nye tilgange. En tiltrængt bog, der forhåbentlig kan løse op på de fastlåste positioner i den nationale debat og samtidig være en inspiration til arbejdet i eksempelvis den enkelte kommune.”

 – Claus Thykjær, kommunaldirektør Greve Kommune

You might also like