Som led i udmøntningen af initiativet ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører” har Styrelsen for International Rekruttering og Integration bedt Realize om at understøtte udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftaler. Konkret skal Realize bistår SIRI med at udvikle og udarbejde samarbejdsaftaler mellem SIRI og 36 kommuner. Det overordnede mål med initiativet er, at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, så flere flygtninge og familiesammenførte flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse. Læs mere på SIRI´s hjemmeside  Integrationsviden.dk

You might also like