Hvordan når vi de allermest udsatte familier i Danmark med den rette støtte? Og hvordan hjælper vi unge med handicap i gennemføre en ungdomsuddannelse? Det har Realize sammen med Pluss og VIA undersøgt for Socialstyrelsen. Vi har foretaget et litteraturreview og besøgt seks kommuner og fem ungdomsuddannelser og interviewet 29 unge med handicap. Der er masser af god viden og inspiration af hente for alle, der arbejder med tværfaglige, helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og støtte til unge med handicap i valg og fastholdelse af ungdomsuddannelse.

Find de to udgivelser her: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/udviklings-og-investeringsprogrammet/viden

Write a response … Close responses

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You might also like